Επιστολή Σωματείου Καλυψώ και απάντηση της εταιρείας Novartis