Αγγελία εργασίας

ad

Project Management Trainee

Πολυεθνική φαρμακευτική εταιρεία που εδρεύει στα Βόρεια Προάστια αναζητά υποψήφιο για την κάλυψη θέσης Project Management Trainee, πλήρους απασχόλησης και ορισμένου χρόνου (9 μήνες).

Η εταιρεία προσφέρει ένα εξαιρετικό περιβάλλον εκπαίδευσης για νέους ανθρώπους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με στόχο να παράσχει έναν σύγχρονο εργασιακό χώρο, όπου ο καθένας μπορεί να αναπτύξει νέες δεξιότητες, να συμμετέχει σε καινοτόμες ομάδες και να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο Τμήμα Ανοσολογίας & Δερματολογίας.

Περιγραφή Θέσης

Συνεργασία με την ομάδα Marketing, στην υποστήριξη, ανάπτυξη και υλοποίηση συγκεκριμένων έργων σχετικών με τους ασθενείς με χρόνιες ρευματικές παθήσεις, όπως η ψωριασική αρθρίτιδα και η αγκυλοποιητική σπονδυλαρθρίτιδα, με έμφαση στα ακόλουθα: 

Εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης κοινού για χρόνια ρευματικά νοσήματα

Εξωτερική επικοινωνία

Ψηφιακή προσέγγιση έργων με επίκεντρο τους ασθενείς με ρευματικές παθήσεις

Προγράμματα Υποστήριξης Ασθενών με χρόνια ρευματικά νοσήματα

Έρευνες Αγοράς

Σχεδιασμός και οργάνωση της καθημερινής εργασίας Προφίλ Υποψηφίου

Τελειόφοιτος/ή ή απόφοιτος/ή Πανεπιστημίου. Επιστήμες Υγείας ή Μεταπτυχιακές σπουδές θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν.

1-2 χρόνια εργασιακής εμπειρίας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Πολύ Καλή γνώση Αγγλικών

Ικανότητα χρήσης MS Office

Επικοινωνιακές δεξιότητες συμπεριλαμβανομένης της αλληλεπίδρασης με τη διοίκηση, τους συναδέλφους και τους πελάτες

Αναλυτικές και Οργανωτικές ικανότητες

Ικανότητα να δουλεύει και να συνεργάζεται αποτελεσματικά σε ομάδα

Προσοχή στη λεπτομέρεια

Αυτό-παρακινούμενος/η, ενέργεια και ενθουσιασμός

Ενδιαφέρον για την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων και συνεχή προσωπική βελτίωση

Ικανότητα διαχείρισης και προσαρμογής

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: es@icap.gr, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης “Project Management Trainee” στο subject line του e-mail.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 22/2/2018

Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. 

Tags: